We zijn een gemengd a capella koor in Zwolle en hebben ongeveer 20 leden. We zingen meestal vierstemmig, soms worden deze stemsoorten verder opgedeeld. Het repertoire bestaat uit meer dan 50 klassieke liederen van 15e tot 20e eeuw.

Plezier in zingen is voor ons belangrijk. Tegelijkertijd krijgt de kwaliteit van onze zang ruimschoots aandacht.

Ongeveer vier maal per jaar treden we op. De repetities zijn op maandagavond. Twee keer per jaar organiseren we een koordag op zaterdag om nieuw repertoire in te studeren.