Zin om mee te zingen?

De Inn Singers kent vier stemgroepen: sopraan, alt, tenor en bas. Voor sommige stukken wordt dit verder opgedeeld. Het maximum aantal leden per stemgroep is: sopranen 10, alten 10, tenoren 6, bassen 6. Wanneer een stemgroep vol is, worden belangstellenden op de wachtlijst geplaatst.

Van harte welkom bij onze repetitie

Wie belangstelling heeft om lid te worden mag drie maal vrijblijvend mee zingen. Vervolgens neemt de dirigent een stemtest af en besluit over toelating. Bij twijfel op andere dan stem technische gronden, zal het bestuur een besluit hierover nemen. Nieuwe leden betalen contributie over het resterende deel van het kalenderjaar.

Repetities
Elke maandagavond repeteren wij in een mooie zaal bij Domusica, Radewijnstraat 10, Zwolle. Vanwege het coronavirus zingen we voorlopig met de helft van elke stemgroep. Elke week wisselt de samenstelling van het 'halve' koor. We zingen niet langer dan vijf kwartier, zonder pauze, van 19:45 uur tot 21 uur. Natuurlijk houden we ruim 1,5 meter afstand van elkaar. En alle ramen staan open voor optimale ventilatie. Zo houden we het veilig. 

Tijdens de basisschoolvakanties worden er geen repetities gehouden, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn (zoals vlak vóór een optreden). De data worden enkele weken tevoren bekend gemaakt. 

Om het instuderen vlot te laten verlopen is het noodzakelijk dat leden bij tenminste 75% van de repetities aanwezig zijn.

Contributie
In 2020 is de contributie 220 euro, in 2021 zal dit 225 euro zijn, inclusief de twee koordagen per jaar.