Zin om mee te zingen?

De Inn Singers kent vier stemgroepen: sopraan, alt, tenor en bas. Voor sommige stukken wordt dit verder opgedeeld. Het maximum aantal leden per stemgroep is: sopranen 10, alten 10, tenoren 6, bassen 6. Wanneer een stemgroep vol is, worden belangstellenden op de wachtlijst geplaatst.

Van harte welkom bij onze repetitie

Wie belangstelling heeft om lid te worden mag drie maal vrijblijvend mee zingen. Vervolgens neemt de dirigent een stemtest af en besluit over toelating. Bij twijfel op andere dan stem technische gronden, zal het bestuur een besluit hierover nemen. Nieuwe leden betalen contributie over het resterende deel van het kalenderjaar.

Repetities
Elke maandagavond repeteren wij in een mooie zaal bij Domusica, Radewijnsstraat 10, Zwolle van 19:45 uur tot 22 uur. We houden voorlopig nog wat ruimte tussen de zangers en we zorgen voor een goede ventilatie. 

Tijdens de basisschoolvakanties worden er geen repetities gehouden, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn (zoals vlak vóór een optreden). De data worden enkele weken tevoren bekend gemaakt. 

Om het instuderen vlot te laten verlopen is het noodzakelijk dat leden bij tenminste 75% van de repetities aanwezig zijn.

Contributie
De contributie is dit jaar 240 euro, inclusief de twee koordagen per jaar.